MODULUL
Calculator dobânzi

Calculator dobânzi

Secțiunea este una înglobată nativ în cadrul programului și folosește același set de date personale ca și celelalte module ale programului.

Conform O.U.G. 13 din 24.08.2011 valabilă din 01 septembrie 2011 până în prezent, toate reducerile salariale din peroada 2009 - 2011 trebuiesc restituite împreună cu dobânzile de întârziere aferente.

Acest modul calculează dobânda de întârziere, în funcție de sentințele judecătorești.

Pentru o colectară rapidă de informații, programul vine în ajutorul operatorilor cu posibilitatea colectării întregii baze de date prin proluare după fișiere xls pe care aceștia le au la dispoziție, conform EDUSAL.

De asemenea, programul dispune de o secțiune în care se introduc sumele plătite deja, pentru a putea face produce documente care sa genereze diferențele de sume rămase.

Programul oferă asistență automată și la plata sumelor primite la dispoziție. În acest sens, fie se introduc sumele manual și discreționar, fie se apelează secțiunea de program în care este nevoie să se introducă doar suma totală care se va plăti, iar programul va împărți sumele în mod automat, respecând regula simetriei.

Scroll to Top