iDEA
eSoc - Astentență socială

iDEA și siguranța datelor

iDEA (Inteligent Data Entry Assistance) este conceptul comaniei noastre care vine în ajutorul opeatorului de informații la nivelul programului.

Sistemul este conceput în așafel încât să nu permită operatorului să înregistreze informații eronate sau să genereze documente pe baza unui set de date incomplet, sau incorect.

Sistemul este integrat complet la nivelul întregului program și acționează întotdeauna în mod automat și în favoarea datelor corecte. De asemenea, sistemul nu poate fi configurat, oprit, dezactivat, dezafectat, pus pe pauză. Acesta veghează în permanență la buna înregistrare a informațiilor.

Momente de activare automată:

  • Nu permite înregistrarea de CNP-uri duplicate
  • Nu permite înregistrarea de CNP-uri incorecte
  • Nu permite înregistrarea de cereri (pentru orice tip de dosar) decât dacă setul minim de date este operat, în caz contrar detaliază o listă a informațiilor lipsă.
  • Nu permite înregistrarea de anchete sociale, decât dacă la dosar există înregistrata minim o cerere în ultimele 6 luni calendaristice.
  • Nu permite înregistrarea de fișe de calcul decât în baza unei anchete sociale în termenul prevăzut de lege.
  • Înregistrează în mod automat fișe de calcul la toate tipurile de dosare, chiar și la cele la care nu este prevăzut acest lucru în normele de aplicare. Aceste documente sunt pur informative și pot fi oferite titularilor de dosare pentru eventuale detalieri cu privire la sumele calculate pentru ajutorul de orice fel.
  • Nu permite înregistrarea dispozitiilor primarului decât pentru dosarele care îndeplinesc toate cerințele legii.
  • Nu permite punerea la efectuarea de ore de muncă în folosul comunității decât pentru dosarele care sunt în plată pentru luna respectivă.

De asemenea, sistemul veghează în permanență la legalitatea operațiunilor înregistrate, ferind astfel operatorul de diverse situații neplăcute.

Este programul perfect în care poate opera aproape oricine, indiferent de lacunele legislative pe care le are operatorul programului.

Scroll to Top