INTEGRARE WEB
eSoc - Astentență socială

Integrarea cu platformă web

Programul este capabil de interacțiune automată cu o platformă web, cu site-ul primariei, ca variantă implictă de lucru.

Configurările se înregistrează o singură dată în secțiunea de configurare a aplicației și la fiecare operațiune lunară de închidere a lunii anterioare, programul va genera si publica pe site-ul primăriei documentele necesare.

Se publică următoarele documente:

  • Dispozițiile de acordare
  • Dispozițiile de modificare
  • Dispozițiile de suspendare
  • Dispozițiile de scoatere din plată
  • Dispozițiile de neacordare

Toate dispozițiile de aceeași natură sunt distribuite într-un singur document, fiecare dispoziție pe câte o pagină, pentru a nu încărca excesiv site-ul web al primăriei. În acest sens, în fiecare lună sunt publicate un numă de maxim 5 documente, respectând astfel Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, documentele publicate online respectă directiva Europeană 2016/679, cu privire la protejarea dateloc cu caracter personal. În acest sens, toate informațiile personale ale titularilor de ajutoare sociale, de orice fel, precum CNP-uri, adrese de domiciliu, semnături sunt ascunse vizitatorilor site-urilor autorităților locale.

Scroll to Top